Alkoller
Etil Alkol PVC reçine üretiminde kullanılacak plastifiyan üretiminde; Boya, lak, tekstil kimyasalları, mürekkep, kauçuk, kağıt, yağ ve köpük önleyici ajan olarak kullanılır. Metil Alkol Deri Tekstil M...

Devamı...

Aromatik ve Alifatik Solventler
Solvent Nafta Solvesso - 100 (NAFTA) Solvesso - 150 (NAFTA) White Spirit ...

Devamı...

Anhidritler
Fitalik Anhidrit Boya sanayisinde, alkid reçinesi yapımında; Çeşitli glikollerle kondenzasyon polimerizasyonu sonucunda polyester eldesinde; DOP vb. gibi plastifiyan üretiminde kullanılmaktadır. Maleik Anhid...

Devamı...

Klorlu Solventler
Metilen Klorit Kauçuk, metal ve tekstil sanayilerinde; İlaç endüstrisinde şişe yıkamada temizleyici ajan olarak; Aerosol uygulamalarında solvent buhar bastırmada; Genel temizlik solventi olarak kullanılır. ...

Devamı...

Glikoller
Dietilen Glikol (DEG) Doymamış polyester reçinelerinin üretiminde, poliüretanlar ve plastikleştiricilerde; Boya mürekkebi ve tekstil boyamada çözücü olarak; Tütün endüstrisinde bir nem tutucu olarak; Uçak ve Demiry...

Devamı...

Glikol Eterler
Butil Diglikol (BDG) Butil Glikol (BG) Glikol eter tipi organik solventtir. Hafif kokulu, yüksek kaynama seviyesinde, az uçucu bir çözücüdür. Su bazlı boyalarda mükemmel bir yardımcı kimyasaldır. Kullanıldığı si...

Devamı...

Asetatlar
Butil Asetat Selüloz nitrat, polimerler, reçineler ve yağlar için mükemmel çözücülüklü bir solventtir. Deri endüstrisi, kimya endüstrisi ve boya endüstrilerinde. Temizleyiciler ve esansların ara maddesi olarak kullan...

Devamı...

Ketonlar
Aseton Keton tipi aktif organik solventtir. Boya, yapıştırıcı, mürekkep, vinil, akrilik ve selüloz reçine imalatında çözücü olarak görev yapar. Ara mamul olarak ilaç ve kozmetik sanayinde de kullanılır. Meti...

Devamı...