Klorlu Solventler

Metilen Klorit

  • Kauçuk, metal ve tekstil sanayilerinde;
  • İlaç endüstrisinde şişe yıkamada temizleyici ajan olarak;
  • Aerosol uygulamalarında solvent buhar bastırmada;
  • Genel temizlik solventi olarak kullanılır.
Perkloretilen (PCE)

  • Kuru temizleme, halı temizleme gibi alanlarda temizlik amacıyla kullanılır.
Trikloretilen (TCE)

  • Temizlik amacıyla kullanılır.