Glikol Eterler

Butil Diglikol (BDG)
Butil Glikol (BG)

  • Glikol eter tipi organik solventtir.
  • Hafif kokulu, yüksek kaynama seviyesinde, az uçucu bir çözücüdür. Su bazlı boyalarda mükemmel bir yardımcı kimyasaldır.
  • Kullanıldığı sistemlerde, yüzey tozumasını engelleyici, kuruma geciktirici, yüzey düzenleyici olarak; çabuk kuruyan laklarda, verniklerde çözücü solvent olarak görev yapar.
  • Yüzey temizleyici, hidrolik yağ ve metal kesme sıvılarında bileşen olarak kullanılır.
Dipropilen Glikol (DPG)
Dipropilen Glikol Monometil Eter (DPM)
Dipropilen Glikol N-Butil Eter (DPNB)
Etil Diglikol (EDG)
Etil Glikol (EG)

  • Her tür finisaj katında emdirici ve homojen yayıcı olarak;
  • Gliserin yerine Antifriz (donma önleyici) olarak;
  • Antifiriz olarak radyatörlerde uçak ve demiryollarında yüzeyde buzun tutunmasını ve buzlanmayı engellemek amacıyla yararlanılır.
Etil Proksitol (EP)
Metil Proksitol (PM)

  • Akrilik, epoksi, alkit, polyester, nitroselüloz ve poliüretan uygulamalarında iyi çözücülük sağlar.
  • Düşük toksit özelliği, yüzey dayanımı ve hızlı buharlaşma özelliği ile bazı temizleyici uygulamalarında tercih edilir.
  • Yüksek polimerik yapıda reçine içeren sistemlerde kurumayı dengeleyici özelliği vardır.