Ketonlar

Aseton

 • Keton tipi aktif organik solventtir.
 • Boya, yapıştırıcı, mürekkep, vinil, akrilik ve selüloz reçine imalatında çözücü olarak görev yapar.
 • Ara mamul olarak ilaç ve kozmetik sanayinde de kullanılır.
Metil Etil Keton (MEK)

 • Keton tipi aktif organik solventtir.
 • Plastikler, tekstiller ve boyaların üretiminde görev yapar.
 • Fenolik, alkid, vinil reçine içeren sistemlerde, selülozik sistemlerde, boya sökücülerde ve yapıştırıcılarda kullanılır.
 • Yüksek buharlaşma hızı nedeni ile boya uygulamalarında hızlı kuruma süresi sağlar.
 • Sentetik ve doğal reçinede iyi çözücü özelliği nedeni ile baskı mürekkepleri, mürekkep çıkartıcı vernik ve diğer çeşitli boya formülasyonlarında kullanılır.
Metil Izobutil Keton (MİBK)

 • Keton tipi aktif organik solventtir.
 • Boyalarda, verniklerde ve nitroselüloz laklarda, epoksi ve poliüretan sistemlerde ve mürekkeplerde çözücülüğü yüksek bir solventtir.
 • Genellikle çözücü olarak, MEK ve Aseton ile karıştırılarak boya üretiminde kullanılır.
 • Yüzey düzenleyici fonksiyonları mevcuttur.
Siklohekzanon

 • Plastik sektöründe, böcek öldürücü üretiminde elektronik endüstrisinde kaplama işlerinde kullanılır.