Asetatlar

Butil Asetat

 • Selüloz nitrat, polimerler, reçineler ve yağlar için mükemmel çözücülüklü bir solventtir.
 • Deri endüstrisi, kimya endüstrisi ve boya endüstrilerinde.
 • Temizleyiciler ve esansların ara maddesi olarak kullanılır.
Butil Diglikol Asetat (BDGA)
Butil Glikol Asetat (BGA)
Etil Asetat

 • Çözücü solvent olarak kullanılmaktadır.
 • Kullanımı deri ve boya (selülozik sistemlerde çözücü ve kuruma geciktirici) sanayinde yaygındır.
 • Yağ bazlı cilalarda ve emayede (özellikle poliüretan) çözücü olarak, bunun yanında mürekkep ve yapıştırıcıda proses sıvısı olarak kullanılır.
 • Aroma maddesi üretiminde uçucu bileşiklerin çözündürülmesi ve aromanın yapı taşı olarak görev yapar.
 • İnorganik proseslerde asetat kaynağı olarak kullanılabilir.
Etil Glikol Asetat (EGA)
İzobutil Asetat

 • Ester tipi aktif organik solventtir.
 • Selülozik tinerdeki fonksiyonu önemli olmakla beraber, nitroselüloz reçineli sistemlerde, verniklerde ve son kat enamellerde çözücü solvent olarak.
 • Boya ve selüloz imalatında çözücü.
 • İlaç proseslerinde ve parfümlerde bileşen olarak kullanılır.
Metil Proksitol Asetat (PMA)